Dierbeleid

Boerderij westerpark is sinds november 2019 lid van de VZH (vereniging zeldzame huisdieren).

 

Wij werken samen met hen om het instant houden van de zeldzame huisdieren te waarborgen. Wij doen dit door middel van een verantwoord fokbeleid met stamboekhouders. Ook verzorgen wij educatie voor scholen en bezoekers.

 

UITGANGSPUNTEN

Wij handelen volgens de Vijf vrijheden van Brambell

Aantal en soorten dieren

Boerderij Westerpark heeft als beleid het kennismaken met (oud)Hollandse dierenrassen. Bezoekers kunnen aan de hand van deze dieren veel te weten komen en ontdekken over de Nederlandse cultuur/natuur geschiedenis. Het aantal dieren dat bij Boerderij Westerpark wordt gehouden is afhankelijk van de beschikbare ruimte, budget en aanwezige vakkennis. Zodoende is er sprake van een uitgebalanceerd dierenbestand en verantwoord populatiebeheer.

 

Huisvesting en contact met mensen

Boerderij Westerpark biedt haar dieren gepaste huisvesting. De verblijven zijn schoon, goed afgewerkt en veilig, en zijn zo ingericht dat het dier soorteigen, natuurlijk gedrag kan vertonen. Er is voldoende ruimte om te bewegen. De dieren kunnen ruimschoots  naar buiten. Er kan comfortabel gelegen en gerust worden. De dieren kunnen zich terugtrekken. Alle dieren in de wei kunnen indien ze het zelf toelaten op eigen risico van de bezoekers geaaid worden.

Als zij geen contact met mensen wensen kan dat ook, schuilgelegenheden zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Omwille van het natuurlijke gedrag kan een aantal diersoorten niet worden benaderd door bezoekers. Uitgangspunt is dat te allen tijde er eerst dier gericht, en pas daarna mensgericht gedacht wordt.

 

Groepsdieren leven samen

Groepsdieren worden samen met soortgenoten gehouden. Ook wordt er rekening gehouden met onderliggende familie- en vriendschapsbanden tussen de dieren. Indien het koppelen aan een soortgenoot niet mogelijk blijkt, wordt het dier de huisvesting geboden die voldoet aan de soorteigen behoeften. Voor overgangssituaties geldt in het algemeen een uitsterfbeleid. Indien een dier om redenen (onoverkomelijke gezondheidszorgen en gebreken, gevaar voor bezoekers, m.n. kinderen, door bijvoorbeeld bijtgraag of ruw gedrag) buiten de kinderboerderij gehuisvest wordt, wordt er zorg gedragen voor een betrouwbare bestemming waar het dier een goed leven heeft.

 

Gedragsverrijking

De dieren wordt gerichte gedragsverrijking aangeboden. Dit wordt bereikt door sociale interactie met soortgenoten, omgevingsverrijking, fysiek verrijkingsmateriaal, voedselverrijking, et cetera.

 

Aanschaf, vervangingsbeleid en fokbeleid

 

Boerderij westerpark werkt samen met VZH (vereniging zeldzame huisdieren) om het in stand te houden van zeldzame huisdieren te waarborgen en zal in samenwerking met de VZH gaan fokken met de daarop aangewezen dieren. Met de VZH wordt nadat de jongen geboren zijn bepaald welke dieren blijven en welke naar de vereniging gaan met de voorwaarde (contractueel) dat ze niet naar de slachterij gaan.

 

Dieren die (on)gevraagd worden afgegeven

Boerderij Westerpark is geen opvang van dieren die (on)gevraagd worden afgegeven of achtergelaten door particulieren. Wij geven hiermee het signaal af dat het kiezen voor een huisdier zorgvuldig dient te gebeuren. Zogenaamde ‘dump dieren’ worden opgehaald door de aangewezen opvangorganisaties of de dierenambulance. Afstandsdieren worden niet aangenomen. Eigenaren worden verwezen naar de betreffende opvangorganisaties. Een zwaarwegende reden is dat de boerderij onbekend is met de gezondheid en het karakter van het dier en de gezondheid van eigen dieren wil blijven waarborgen.

 

Soorten dieren

Boerderij Westerpark houdt zich aan de wet- en regelgeving die betrekking heeft op welke dieren wel en niet gehouden mogen worden in Nederland. Dieren die bijzondere huisvesting nodig hebben om hun natuurlijk gedrag te vertonen en specifieke verzorging behoeven, maar waaraan dit niet geboden kan worden, worden niet aangeschaft. Voor sommige huidige dieren geldt een uitsterfbeleid. Dit geldt bijvoorbeeld voor reptielen, amfibieën en andere wilde dieren.

 

Vakbekwaam personeel

Er is altijd sprake van een duidelijke organisatie waar de eindverantwoordelijkheid voor de dieren door een vakbekwaam persoon of personen geborgd wordt. Daarbij ondersteunen de Amsterdamse kinderboerderijen elkaar door samenwerkingsverbanden aan te gaan, kennis te delen, waar wenselijk workshops te organiseren of externe deskundigen uit te nodigen.

 

 

UITGANGSPUNTEN UITGEWERKT PER DIERGROEP

Konijnen (eigen dieren)

De konijnen mogen onder geen beding opgepakt en/of geknuffeld worden. Zij zijn van nature prooidieren en benaderen en oppakken geeft hen stress. Boerderij Westerpark is van mening dat dit uiterst dieronvriendelijk is en zal dit nimmer stimuleren. Liever wordt het natuurlijk gedrag getoond.

Konijnen leven altijd in een groep samen.

Het dierenverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Als de konijnen dicht bij hek komt kan deze geaaid worden.

De konijnen verblijven op de boerderij tot zij van ouderdom sterven.

's Avonds zitten de konijnen opgesloten in nachthok ter bescherming van vossen.

 

 

Kippen (eigen dieren)

Boerderij Westerpark beheert drie zeldzame Oudhollandse kippenrassen: de Uilenbaard, Brabanter en Kraaikop.

De kippen mogen onder geen beding opgepakt en/of geknuffeld worden. Zij zijn van nature prooidieren en benaderen en oppakken geeft hen stress. Boerderij Westerpark is van mening dat dit uiterst dieronvriendelijk is en zal dit nimmer stimuleren. Liever wordt het natuurlijk gedrag getoond.

Kippen leven altijd samen in een groep van maximaal 1 toom per kippenras (een haan en vier hennen).

Het dierenverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden.

Vanwege de zeldzaamheid van de kippenrassen is er vanuit de VZH gevraagd om met deze kippenrassen te kweken. Dit wordt in eerste instantie gedaan via natuurlijke broed en indien het niet via de natuurlijke broed gaat via de broedmachine.

Vanwege de jaarlijks terugkomende vogelgriep zitten de kippen in een overdekte ren en is er een extra hek voor de verblijven geplaatst ter voorkoming van direct contact tussen kippen en mensen. De kippen kunnen overdag zowel in de ren als in hok zitten. 's Avonds zitten de kippen enkel in nacht verblijf ter bescherming van eventuele vossen.

Naast de oudhollandse rassen hebben we ook de Barnevelder. Deze kippen leven met meerdere in een groter verblijf. De barnevelders is van oudsher een ras die voor de eieren zorgt. Ook bij ons kunnen de eieren geraapt worden. De eieren indien voldoende aanwezig kunnen verkocht worden aan bezoekers nadat we zelf de nodige eieren gebruiken in onze keuken.

 

Runderen (eigen dieren)

Boerderij Westerpark heeft twee koeien van het Oudhollandse ras Blaarkoppen.

De koeien leven altijd samen met een soortgenoot.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet bij de runderen komen voor de veiligheid van onze bezoekers (hoorns). Als de runderen dicht bij hek komt kan deze geaaid worden.

 

Boerderij westerpark werkt samen met VZH om het in stand te houden van de Blaarkopkoe te waarborgen en zal in samenwerking met de VZH gaan fokken met de daarop aangewezen dieren. Met de VZH wordt voordat de kalveren geboren worden bepaald welke dieren blijven en welke naar de vereniging gaan met de voorwaarde (contractueel) dat ze niet naar de slachterij gaan.

Op dit moment werken we nauw samen met boerderij Verdegaal waar onze oudere dieren naar toegaan en kalfjes terug krijgen. De oudere koeien worden op de boerderij ingezet om voor de melkproductie te gebruiken. Dit wordt op biologische manier gedaan. Zelf nemen we de kaas van de boerderij af en verkopen we dat in onze boerderijwinkel. 

​ 

Varkens (eigen dieren)

Boerderij Westerpark heeft twee varkens van het Oudhollandse ras Bonte Bentheimer.

De varkens leven altijd samen met een soortgenoot.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet bij de runderen komen voor de veiligheid van onze jonge bezoekers. Bezoekers kunnen niet bij de varkens komen voor de veiligheid van onze bezoekers.

De varkens blijven op de boerderij tot ze een respectabele leeftijd gehaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan gegarandeerd kan worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door de dierenarts. 

Er wordt niet mee gefokt. Er is geen direct contact mogelijk tussen varkens en mensen. 

Schapen (eigen dieren)

De schapen zijn van het Oudhollandse ras Schoonebeeker. Er zijn 4 ooien die op de boerderij blijven. Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden.

De schapen hebben het hele jaar zowel de stal als de weide tot hun beschikking en kunnen zelf kiezen om op stal te staan of in de wei.

Met de schapen wordt incidenteel gefokt. In samenwerking met een schapenherder die de schapen die niet op de boerderij blijven gebruikt om zeldzame stukken natuurgebied te begrazen zoals de biesbosch. Op dit moment werken we samen met Schaapskudde Eiland van dordrecht

 

Geiten (eigen dieren)

De geiten zijn van het Oudhollandse ras Nederlandse Landgeit.

Er zijn 4 geiten die op de boerderij blijven. De geiten hebben het hele jaar zowel de stal als de weide tot hun beschikking en kunnen zelf kiezen om op stal te staan of in de wei.

Met de geiten wordt incidenteel gefokt. In samenwerking met een schapenherder die de geiten die niet op de boerderij blijven gebruikt om zeldzame stukken natuurgebied te begrazen zoals de biesbosch. Op dit moment werken we samen met Schaapskudde Eiland van dordrecht

 

 

Pony (eigen dier)

De Shetlandpony is samen met de ezel bij Boerderij Westerpark gekomen. Zij zijn ook samen gehuisvest. Wij kiezen ervoor deze vriendschapsrelatie te respecteren en een uitsterfbeleid te voeren. Zij worden derhalve niet gescheiden en gekoppeld aan een soortgenoot.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet bij de pony komen. Als de pony dicht bij hek komt kan deze geaaid worden. 

De pony blijven op de boerderij tot ze een respectabele leeftijd gehaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan gegarandeerd kan worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door de dierenarts. 

Er wordt niet mee gefokt. 

 

Ezel (eigen dier)

De ezel is samen met een pony (zie hiervoor) bij Boerderij Westerpark gekomen en zijn samen gehuisvest. Wij kiezen ervoor deze vriendschapsrelatie te respecteren en een uitsterfbeleid te voeren. Zij worden derhalve niet gescheiden en gekoppeld aan een soortgenoot.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet bij de ezel komen. Als de ezel dicht bij hek komt kan deze geaaid worden. 

De ezel blijven op de boerderij tot ze een respectabele leeftijd gehaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan gegarandeerd kan worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door de dierenarts. 

Er wordt niet mee gefokt.

​​

Bijen (eigen dieren)

Boerderij Westerpark heeft zes bijenkasten. De bijen mogen zich vermeerderen via een natuurlijke zwerm. Indien mogelijk wordt een nieuwe natuurlijke zwerm in een kast gezet.

Er wordt biologisch dynamisch geïmkerd; er wordt niet berookt en er wordt niet behandeld tegen varroamijt.

De honing is in de eerste plaats voor de bijen zelf; ook hier geldt dat mensen op de tweede plaats komen. Er wordt in principe een maal per jaar in het voorjaar honing gewonnen zolang het geen nadelige gevolgen heeft voor de bijen.

 

Uil (dier van een derde)

De uil is en blijft eigendom van de bedrijfsleider. Deze is valkenier en heeft kennis van de verzorging.

Op de dagen dat hij aanwezig is wordt de uil ruim beweging geboden, met uitzondering van de wintermaanden en bronsttijd.

Er worden geen demonstraties mee gevlogen. Tijdens activiteitendagen wordt uitleg gegeven bij het geven van beweging.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet direct bij uilenverblijf komen.

De uil wordt zes dagen per week gevoerd met ingekochte, ingevroren eendagskuikens en eens per maanden met dode muizen.

Een uil is een solitair levend dier en wordt daarom alleen gehouden.

Er wordt niet mee gefokt.

 

Parkieten (eigen dieren)

We hebben 6 parkieten waar enkel mee gekweekt wordt om eigen populatie op peil te houden.

De Paarden

​Sinds 2020 zijn de 2 trekpaarden vertrokken van onze boerderij naar zorgboerderij Artemis

​ Dit was omdat onze boerderij niet meer de ruimte had om deze paarden een waardig bestaan te geven.

Dit beleid is onderhevig aan veranderingen van wetten en regels. Jaarlijks kan dit beleid worden aangepast.