Dierbeleid

UITGANGSPUNTEN

Wij handelen volgens de Vijf vrijheden van Brambell

Aantal en soorten dieren

Boerderij Westerpark heeft als beleid het kennismaken met (oud)Hollandse dierenrassen. Bezoekers kunnen aan de hand van deze dieren veel te weten komen en ontdekken over de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Het aantal dieren dat bij Boerderij Westerpark wordt gehouden is afhankelijk van de beschikbare ruimte, budget en aanwezige vakkennis. Zodoende is er sprake van een uitgebalanceerd dierenbestand en verantwoord populatiebeheer.

 

Huisvesting en contact met mensen

Boerderij Westerpark biedt haar dieren gepaste huisvesting. De verblijven zijn schoon, goed afgewerkt en veilig, en zijn zo ingericht dat het dier soorteigen, natuurlijk gedrag kan vertonen. Er is voldoende ruimte om te bewegen. De dieren kunnen ruimschoots  naar buiten. Er kan comfortabel gelegen en gerust worden. De dieren kunnen zich terugtrekken als zij geen contact met mensen wensen. Schuilgelegenheden zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Omwille van het natuurlijke gedrag kan een aantal diersoorten niet worden benaderd door bezoekers. Uitgangspunt is dat te allen tijde er eerst diergericht, en pas daarna mensgericht gedacht wordt.

 

Groepsdieren leven samen

Groepsdieren worden samen met soortgenoten gehouden. Ook wordt er rekening gehouden met onderliggende familie- en vriendschapsbanden tussen de dieren. Indien het koppelen aan een soortgenoot niet mogelijk blijkt, wordt het dier de huisvesting geboden die voldoet aan de soorteigen behoeften. Voor overgangssituaties geldt in het algemeen een uitsterfbeleid. Indien een dier om redenen (onoverkomelijke gezondheidszorgen en gebreken, gevaar voor bezoekers, m.n. kinderen, door bijvoorbeeld bijtgraag of ruw gedrag) buiten de kinderboerderij gehuisvest wordt, wordt er zorg gedragen voor een betrouwbare bestemming waar het dier een goed leven heeft.

 

Gedragsverrijking

De dieren wordt gerichte gedragsverrijking aangeboden. Dit wordt bereikt door sociale interactie met soortgenoten, omgevingsverrijking, fysiek verrijkingsmateriaal, voedselverrijking, et cetera.

 

Aanschaf- en vervangingsbeleid

Boerderij Westerpark houdt eigen dieren en biedt tevens tijdelijke verblijfsruimte aan dieren van derden waar het gedurende het verblijf verzorging aan biedt.

De eigen dieren blijven op de boerderij tot ze een respectabele leeftijd gehaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan gegarandeerd kan worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door de dierenarts. , tenzij het niet verantwoord is het dier te behouden (zie hiervoor en per diergroep). Het natuurlijke verloop bepaalt de noodzaak om de diergroep aan te vullen. Dit geschiedt door aan te kopen bij erkende fokkers. 

 

Met eigenaren van diergroepen die tijdelijk bij Boerderij Westerpark verblijven worden afspraken gemaakt over het vervolg nadat zij teruggaan naar de eigenaar. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de dieren niet vanuit de boerderij naar een op slacht gerichte bestemming gaan.

 

Fokbeleid

Boerderij Westerpark wordt niet gefokt met zoogdieren en niet gekweekt met vogels.

Dieren die (on)gevraagd worden afgegeven

Boerderij Westerpark is geen opvang van dieren die (on)gevraagd worden afgegeven of achtergelaten door particulieren. Wij geven hiermee het signaal af dat het kiezen voor een huisdier zorgvuldig dient te gebeuren. Zogenaamde ‘dumpdieren’ worden opgehaald door de aangewezen opvangorganisaties of de dierenambulance. Afstandsdieren worden niet aangenomen. Eigenaren worden verwezen naar de betreffende opvangorganisaties. Een zwaarwegende reden is dat de boerderij onbekend is met de gezondheid en het karakter van het dier.

 

Soorten dieren

Boerderij Westerpark houdt zich aan de wet- en regelgeving die betrekking heeft op welke dieren wel en niet gehouden mogen worden in Nederland. Dieren die bijzondere huisvesting nodig hebben om hun natuurlijk gedrag te vertonen en specifieke verzorging behoeven, maar waaraan dit niet geboden kan worden, worden niet aangeschaft. Voor sommige huidige dieren geldt een uitsterfbeleid. Dit geldt bijvoorbeeld voor reptielen, amfibieën en andere wilde dieren.

 

Vakbekwaam personeel

Er is altijd sprake van een duidelijke organisatie waar de eindverantwoordelijkheid voor de dieren door een vakbekwaam persoon of personen geborgd wordt. Daarbij ondersteunen de Amsterdamse kinderboerderijen elkaar door samenwerkingsverbanden aan te gaan, kennis te delen, waar wenselijk workshops te organiseren of externe deskundigen uit te nodigen.

 

 

UITGANGSPUNTEN UITGEWERKT PER DIERGROEP

Konijnen (eigen dieren)

De konijnen mogen onder geen beding opgepakt en/of geknuffeld worden. Zij zijn van nature prooidieren en benaderen en oppakken geeft hen stress. Boerderij Westerpark is van mening dat dit uiterst dieronvriendelijk is en zal dit nimmer stimuleren. Liever wordt het natuurlijk gedrag getoond.

Konijnen leven altijd in een groep van maximaal vier konijnen samen.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Als de konijnen dicht bij hek komt kan deze geaaid worden.

De konijnen verblijven op de boerderij tot zij van ouderdom sterven.

Er wordt niet mee gefokt.

's Avonds zitten de konijnen opgesloten in nachthok ter bescherming van vossen.

 

Cavia’s (eigen dieren)

De cavia’s mogen onder geen beding opgepakt en/of geknuffeld worden. Zij zijn van nature prooidieren en benaderen en oppakken geeft hen stress. Boerderij Westerpark is van mening dat dit uiterst dieronvriendelijk is en zal dit nimmer stimuleren. Liever wordt het natuurlijk gedrag getoond.

Cavia’s leven altijd samen in een groep van maximaal vier cavia’s.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Als de cavia's dicht bij hek komt kan deze geaaid worden.

De cavia’s verblijven op de boerderij tot zij van ouderdom sterven.

Er wordt niet mee gefokt.

's Avonds zitten de cavia's opgesloten in nachthok ter bescherming van vossen.

 

Kippen (eigen dieren)

Boerderij Westerpark beheert drie zeldzame Oudhollandse kippenrassen: de Uilenbaard, Brabanter en Kraaikop.

De kippen mogen onder geen beding opgepakt en/of geknuffeld worden. Zij zijn van nature prooidieren en benaderen en oppakken geeft hen stress. Boerderij Westerpark is van mening dat dit uiterst dieronvriendelijk is en zal dit nimmer stimuleren. Liever wordt het natuurlijk gedrag getoond.

Kippen leven altijd samen in een groep van maximaal 1 toom per kippenras (een haan en vier hennen).

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden.

De kippen verblijven op de boerderij tot zij van ouderdom sterven. Er word niet mee gekweekt. Vanwege de jaarlijks terugkomende vogelgriep zitten de kippen in een overdekte ren en is er een extra hek voor de verblijven geplaatst ter voorkoming van direct contact tussen kippen en mensen. De kippen kunnen overdag zowel in de ren als in hok zitten. 's Avonds zitten de kippen enkel in nacht verblijf ter bescherming van eventuele vossen.

 

Runderen (eigen dieren)

Boerderij Westerpark heeft twee koeien van het Oudhollandse ras Blaarkoppen.

De koeien leven altijd samen met een soortgenoot.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet bij de runderen komen voor de veiligheid van onze bezoekers. Als de runderen dicht bij hek komt kan deze geaaid worden.

De koeien blijven op de boerderij tot ze een respectabele leeftijd gehaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan gegarandeerd kan worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door de dierenarts.  Er word niet gefokt. Zolang het weer het toelaat zullen de koeien in de weides blijven, ook in de winter. Bij extreem weer gaan de koeien op stal.

 

Varkens (eigen dieren)

Boerderij Westerpark heeft twee varkens van het Oudhollandse ras Bonte Bentheimer.

De varkens leven altijd samen met een soortgenoot.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet bij de runderen komen voor de veiligheid van onze jonge bezoekers. Bezoekers kunnen niet bij de varkens komen voor de veiligheid van onze bezoekers.

De varkens blijven op de boerderij tot ze een respectabele leeftijd gehaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan gegarandeerd kan worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door de dierenarts. 

Er wordt niet mee gefokt. Er is geen direct contact mogelijk tussen varkens en mensen. Zolang het weer het toelaat zullen de varkens in de weides blijven, ook in de winter. Bij extreem weer gaan de varkens op stal.

Schapen (eigen dieren)

De schapen zijn van het Oudhollandse ras Schoonebeeker. Er zijn 4 ooien die op de boerderij bijven tot ze een respectabele leeftijd behaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan meer gegarandeerd worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door een dierenarts.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Schapen zitten in een weide samen met de geiten waar ook bezoekers kunnen komen.

Zolang het weer het toelaat zullen de schapen in de weides blijven, ook in de winter. Bij extreem weer gaan de schapen op stal.

 

Geiten (eigen dieren)

De geiten zijn van het Oudhollandse ras Nederlandse Landgeit.

Er zijn 4 geiten die op de boerderij bijven tot ze een respectabele leeftijd behaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan meer gegarandeerd worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door een dierenarts.

Het dierver

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Geiten zitten in een weide samen met de schapen waar ook bezoekers kunnen komen.

Zolang het weer het toelaat zullen de geiten in de weides blijven, ook in de winter. Bij extreem weer gaan de geiten op stal.

 

 

Pony (eigen dier)

De Shetlandpony is samen met de ezel bij Boerderij Westerpark gekomen. Zij zijn ook samen gehuisvest. Wij kiezen ervoor deze vriendschapsrelatie te respecteren en een uitsterfbeleid te voeren. Zij worden derhalve niet gescheiden en gekoppeld aan een soortgenoot.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet bij de pony komen. Als de pony dicht bij hek komt kan deze geaaid worden. 

De pony blijven op de boerderij tot ze een respectabele leeftijd gehaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan gegarandeerd kan worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door de dierenarts. 

Er wordt niet mee gefokt. 

Zolang het weer het toelaat zullen de pony in de weides blijven, ook in de winter. Bij extreem weer gaat de pony op stal.

 

Ezel (eigen dier)

De ezel is samen met een pony (zie hiervoor) bij Boerderij Westerpark gekomen en zijn samen gehuisvest. Wij kiezen ervoor deze vriendschapsrelatie te respecteren en een uitsterfbeleid te voeren. Zij worden derhalve niet gescheiden en gekoppeld aan een soortgenoot.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet bij de ezel komen. Als de ezel dicht bij hek komt kan deze geaaid worden. 

De ezel blijven op de boerderij tot ze een respectabele leeftijd gehaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan gegarandeerd kan worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door de dierenarts. 

Er wordt niet mee gefokt.

Zolang het weer het toelaat zullen de ezel in de weides blijven, ook in de winter. Bij extreem weer gaat de ezel op stal.

 

Paard (eigen dier)

Het trekpaard leeft samen met de koeien. Boerderij Westerpark heeft onvoldoende fysieke ruimte om een tweede paard of pony te huisvesten. Er geldt derhalve een uitsterfbeleid en er wordt extra aandacht gegeven aan verzorging en verrijking. Aangezien de boerderij te weinig ruimte heeft voor een 2e trekpaard zal deze alleen leven bij de koeien. wel wordt er extra aandacht aan gegeven. Bezoekers kunnen niet bij het paard komen voor de veiligheid van onze bezoekers. Als het paard dicht bij hek komt kan deze geaaid worden.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet.

Het paard blijven op de boerderij tot ze een respectabele leeftijd gehaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan gegarandeerd kan worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door de dierenarts. 

Er wordt niet mee gefokt. Zolang het weer het toelaat zullen het paard in de weides blijven, ook in de winter. Bij extreem weer gaan het paard op stal.

 

Bijen (eigen dieren)

Boerderij Westerpark heeft zes bijenkasten. De bijen mogen zich vermeerderen via een natuurlijke zwerm. Indien mogelijk wordt een nieuwe natuurlijke zwerm in een kast gezet.

Er wordt biologisch dynamisch geïmkerd; er wordt niet berookt en er wordt niet behandeld tegen varroamijt.

De honing is in de eerste plaats voor de bijen zelf; ook hier geldt dat mensen op de tweede plaats komen. Er wordt in principe een maal per jaar in het voorjaar honing gewonnen als het geen nadelige gevolgen heeft voor de bijen.

 

Uil (dier van een derde)

De uil is en blijft eigendom van de bedrijfsleider. Deze is valkenier en heeft kennis van de verzorging.

Op de dagen dat hij aanwezig is wordt de uil ruim beweging geboden, met uitzondering van de wintermaanden en bronsttijd.

Er worden geen demonstraties mee gevlogen. Tijdens activiteitendagen wordt uitleg gegeven bij het geven van beweging.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet direct bij uilenverblijf komen.

De uil wordt zes dagen per week gevoerd met ingekochte, ingevroren eendagskuikens en eens per maanden met dode muizen.

Een uil is een solitair levend dier en wordt daarom alleen gehouden.

Er wordt niet mee gefokt.

 

Parkieten

We hebben 6 parkieten waar niet mee gekweekt wordt.

BENODIGDE WIJZIGINGEN OP HET TERREIN

 

Momenteel zijn de dieren nog jong. Het ouder laten worden van dieren stelt eisen aan de toenemende zorg en de huisvesting. Het terrein zal derhalve regelmatig moeten worden aangepast.

 

TENSLOTTE

 

Boerderij Westerpark heeft dierwelzijn hoog in het vaandel staan. Wij zullen er alles aan doen om het dierwelzijn te garanderen. Alle dieren hebben voldoende ruimte en kunnen zich terugtrekken en beschutting vinden. Dagelijks wordt de mest uit de weides gehaald en de grond belucht. De dieren blijven zo veel en zo lang mogelijk buiten. Bij aanhoudende koude wordt de stal ingericht voor binnenverblijf. De kleinere dieren worden ’s nachts beschermd tegen roofdieren. Het voer is uitgebalanceerd en biologisch. Er wordt vrijwel geen krachtvoer gegeven. Water is te allen tijde vers aanwezig. Er is een strak schema waarin aangegeven wordt wanneer de dieren (medische) verzorging nodig hebben. De dierenarts komt op afroep langs.

 

In onze optiek gaan de dieren in dierenverblijven (weides) vóór op de bezoeker. De bezoeker is in onze ogen slechts te gast bij de dieren en moet zich dan ook aanpassen aan het dier, niet andersom.

 

Dit beleid is onderhevig aan veranderingen van wetten en regels. Jaarlijks kan dit beleid worden aangepast.