Dierbeleid

Boerderij westerpark is sinds november 2019 lid van de VZH (vereniging zeldzame huisdieren).

 

Wij werken samen met hen om het instant houden van de zeldzame huisdieren te waarborgen. Wij doen dit door middel van educatie voor scholen en bezoekers.

 

UITGANGSPUNTEN

Wij handelen volgens de Vijf vrijheden van Brambell

Aantal en soorten dieren

Boerderij Westerpark heeft als beleid het kennismaken met (oud)Hollandse dierenrassen. Bezoekers kunnen aan de hand van deze dieren veel te weten komen en ontdekken over de Nederlandse cultuur/natuur geschiedenis. Het aantal dieren dat bij Boerderij Westerpark wordt gehouden is afhankelijk van de beschikbare ruimte, budget en aanwezige vakkennis. Zodoende is er sprake van een uitgebalanceerd dierenbestand en verantwoord populatiebeheer.

 

Huisvesting en contact met mensen

Boerderij Westerpark biedt haar dieren gepaste huisvesting. De verblijven zijn schoon, goed afgewerkt en veilig, en zijn zo ingericht dat het dier soorteigen, natuurlijk gedrag kan vertonen. Er is voldoende ruimte om te bewegen. De dieren kunnen ruimschoots  naar buiten. Er kan comfortabel gelegen en gerust worden. De dieren kunnen zich terugtrekken. Alle dieren in de wei kunnen indien ze het zelf toelaten op eigen risico van de bezoekers geaaid worden.

Als zij geen contact met mensen wensen kan dat ook, schuilgelegenheden zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Omwille van het natuurlijke gedrag kan een aantal diersoorten niet worden benaderd door bezoekers. Uitgangspunt is dat te allen tijde er eerst dier gericht, en pas daarna mensgericht gedacht wordt.

 

Groepsdieren leven samen

Groepsdieren worden samen met soortgenoten gehouden. Ook wordt er rekening gehouden met onderliggende familie- en vriendschapsbanden tussen de dieren. Indien het koppelen aan een soortgenoot niet mogelijk blijkt, wordt het dier de huisvesting geboden die voldoet aan de soorteigen behoeften. Voor overgangssituaties geldt in het algemeen een uitsterfbeleid. Indien een dier om redenen (onoverkomelijke gezondheidszorgen en gebreken, gevaar voor bezoekers, met namen kinderen, door bijvoorbeeld bijtgraag of ruw gedrag) buiten de kinderboerderij gehuisvest wordt, wordt er zorg gedragen voor een betrouwbare bestemming waar het dier een goed leven heeft.

 

Gedragsverrijking

De dieren wordt gerichte gedragsverrijking aangeboden. Dit wordt bereikt door sociale interactie met soortgenoten, omgevingsverrijking, fysiek verrijkingsmateriaal, voedselverrijking, et cetera.

Fok en aanschafbeleid

Boerderij westerpark werkt samen met VZH (vereniging zeldzame huisdieren) om het in stand te houden van zeldzame huisdieren te waarborgen zullen we in samenwerking met de VZH informatie verstrekken over de dieren die in onze boerderij gehuisvest zijn.

Het fokbeleid van onze kinderboerderij is dat we niet met de dieren fokken of kweken met uitzondering van bijen en vissen.

Bij sterfgevallen zullen de dieren die dood zijn gegaan opnieuw aangekocht worden om het aantal op peil te houden.

 

Dieren die (on)gevraagd worden afgegeven

Boerderij Westerpark is geen opvang van dieren die (on)gevraagd worden afgegeven of achtergelaten door particulieren. Wij geven hiermee het signaal af dat het kiezen voor een huisdier zorgvuldig dient te gebeuren. Zogenaamde ‘dump dieren’ worden opgehaald door de aangewezen opvangorganisaties of de dierenambulance. Afstandsdieren worden niet aangenomen. Eigenaren worden verwezen naar de betreffende opvangorganisaties. Een zwaarwegende reden is dat de boerderij onbekend is met de gezondheid en het karakter van het dier en de gezondheid van eigen dieren wil blijven waarborgen..

 

Soorten dieren

Boerderij Westerpark houdt zich aan de wet- en regelgeving die betrekking heeft op welke dieren wel en niet gehouden mogen worden in Nederland. Dieren die bijzondere huisvesting nodig hebben om hun natuurlijk gedrag te vertonen en specifieke verzorging behoeven, maar waaraan dit niet geboden kan worden, worden niet aangeschaft. 

 

Gezondheidszorg dieren

Boerderij Westerpark houdt zich aan de jaarlijkse entingen zoals Qkoorts daarnaast worden er regelmatig mestmonsters genomen voor mestonderzoek om na te gaan of de dieren wel of geen wormen hebben. Hierbij is de samenwerking met de dierenarts van allergrootste belang. De kippen worden regelmatig gecontroleerd op onder andere bloedluis en rook preventief voor behandeld.

Verder zijn we ervan overtuigd dat zoveel mogelijk natuurlijk voer beter is dan brokken. We geven onze dieren de minimale hoeveelheid brok (voor de extra mineralen) en alles wordt goed aangevuld met natuurlijk voer wat goed is voor de dieren, zoals hooi en gras voor de herkauwers en aardvoer voor de varkens en bladvoer, zaden en dergelijke voor de kippen. 

Vakbekwaam personeel

Er is altijd sprake van een duidelijke organisatie waar de eindverantwoordelijkheid voor de dieren door een vakbekwaam persoon of personen geborgd wordt. Daarbij ondersteunen de Amsterdamse kinderboerderijen elkaar door samenwerkingsverbanden aan te gaan, kennis te delen, waar wenselijk workshops te organiseren of externe deskundigen uit te nodigen.

 

 

 

UITGANGSPUNTEN UITGEWERKT PER DIERGROEP

Konijnen (eigen dieren)

De konijnen mogen onder geen beding opgepakt en/of geknuffeld worden. Zij zijn van nature prooidieren en benaderen en oppakken geeft hen stress. Boerderij Westerpark is van mening dat dit uiterst dieronvriendelijk is en zal dit nimmer stimuleren. Liever wordt het natuurlijk gedrag getoond.

Konijnen leven altijd in een groep samen.

Het dierenverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Als de konijnen dicht bij hek komt kan deze geaaid worden.

De konijnen verblijven op de boerderij tot zij van ouderdom sterven.

's Avonds zitten de konijnen opgesloten in nachthok ter bescherming van vossen.

 

 

Kippen (eigen dieren)

Boerderij Westerpark beheert drie zeldzame Oudhollandse kippenrassen: de Uilenbaard, Brabanter en Kraaikop. 

De kippen mogen onder geen beding opgepakt en/of geknuffeld worden. Zij zijn van nature prooidieren en benaderen en oppakken geeft hen stress. Boerderij Westerpark is van mening dat dit uiterst dieronvriendelijk is en zal dit nimmer stimuleren. Liever wordt het natuurlijk gedrag getoond.

Kippen leven altijd samen in een groep van maximaal 1 toom per kippenras (een haan en vier hennen).

Het dierenverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden.

Vanwege de jaarlijks terugkomende vogelgriep zitten de kippen in een overdekte ren en is er een extra hek voor de verblijven geplaatst ter voorkoming van direct contact tussen kippen en mensen. De kippen kunnen overdag zowel in de ren als in hok zitten. 's Avonds zitten de kippen enkel in nacht verblijf ter bescherming van eventuele vossen.

Naast de oudhollandse rassen hebben we ook de Barnevelder en de leghorn. Deze kippen leven met meerdere in een groter verblijf. De barnevelders en de leghorns zijn van oudsher rassen die voor de eieren zorgt. Ook bij ons kunnen de eieren geraapt worden. De eieren worden gebruikt in onze keuken om lekkernijen te maken voor de bezoekers. Bij hoge uitzondering kan er een doosje eieren verkocht worden, maar dit is niet ons uitgangspunt.

 

Runderen (eigen dieren)

Boerderij Westerpark heeft twee koeien van het Oudhollandse ras Blaarkoppen.

De koeien leven altijd samen met een soortgenoot.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet bij de runderen komen voor de veiligheid van onze bezoekers (hoorns). Als de runderen dicht bij hek komt kan deze geaaid worden.

We werken samen met boerderij Verdegaal waar onze oudere dieren naar toegaan en kalfjes terug krijgen. De oudere koeien worden op die boerderij ingezet om voor de melkproductie te gebruiken. Dit wordt op biologische manier gedaan. Zelf nemen we de kaas van de boerderij af en verkopen we dat in onze winkel.  De oudere koeien gaan bij ons steeds weg omdat de koeien te groot worden en hoorns krijgen. De mensen kunnen dan niet meer tussen de koeien lopen. Tevens is onze wei niet opgewassen tegen 2 grote koeien. Aangezien koeien een belangrijk onderdeel is van het oud Nederlands ras hebben we voor deze manier gekozen.

​ 

Varkens (eigen dieren)

Boerderij Westerpark heeft twee varkens van het Oudhollandse ras Bonte Bentheimer.

De varkens leven altijd samen met een soortgenoot.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet bij de varkens komen voor de veiligheid van onze bezoekers.

De varkens blijven op de boerderij tot ze een respectabele leeftijd gehaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan gegarandeerd kan worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door de dierenarts. 

Er wordt niet mee gefokt. Er is geen direct contact mogelijk tussen varkens en mensen. 

Schapen (eigen dieren)

De schapen zijn van het Oudhollandse ras Schoonebeeker. Er zijn 4 ooien die op de boerderij blijven. Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden.

De schapen hebben het hele jaar zowel de stal als de weide tot hun beschikking en kunnen zelf kiezen om op stal te staan of in de wei.

 

Geiten (eigen dieren)

De geiten zijn van het Oudhollandse ras Nederlandse Landgeit.

Er zijn 4 geiten die op de boerderij blijven. De geiten hebben het hele jaar zowel de stal als de weide tot hun beschikking en kunnen zelf kiezen om op stal te staan of in de wei.

 

 

Pony's (eigen dieren)

De Shetlandpony's. ze blijven bij elkaar als groepsdier. De ezels zullen het terrein samen met de pony's delen zolang dit toegelaten wordt. 

Een vaste verzorgster met de nodige kennis ontfermt zich zowel over de pony's aas over de ezels. Dit doet ze samen met de bedrijfsleider die tevens ook de hoeven verzorgd. 

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet bij de pony's komen. Als de pony's dicht bij hek komt kan deze geaaid worden. 

De pony's blijven op de boerderij tot ze een respectabele leeftijd gehaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan gegarandeerd kan worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door de dierenarts. 

Er wordt niet mee gefokt. 

 

Ezels (eigen dieren)

De ezels. ze blijven bij elkaar als groepsdier. De ezels zullen het terrein samen met de pony's delen zolang dit toegelaten wordt. 

Een vaste verzorgster met de nodige kennis ontfermt zich zowel over de pony's aas over de ezels. Dit doet ze samen met de bedrijfsleider die tevens ook de hoeven verzorgd. 

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet bij de ezel komen. Als de ezel dicht bij hek komt kan deze geaaid worden. 

De ezel blijven op de boerderij tot ze een respectabele leeftijd gehaald hebben, of door ziekte niet meer te genezen zijn en daardoor er geen diervriendelijk bestaan gegarandeerd kan worden. In dit geval zullen we ons laten adviseren door de dierenarts. 

Er wordt niet mee gefokt.

Bijen (eigen dieren)

Boerderij Westerpark heeft 3 bijenkasten. De kasten zijn orginele korven of hangende kasten die verspreid staan over de boerderij. Ver genoeg van de bezoekers.

De honing is in de eerste plaats voor de bijen zelf, daarom zal er op onze boerderij geen honing geslingerd worden. We kiezen ervoor om informatie te verstrekken aan de mensen over hoe belangrijk de bijen zijn in de natuur. 

 

Uil (dier van een derde)

De uil is en blijft eigendom van de bedrijfsleider. Deze is valkenier en heeft kennis van de verzorging.

Op de dagen dat hij aanwezig is wordt de uil ruim beweging geboden, met uitzondering van de wintermaanden en bronsttijd.

Er worden geen demonstraties mee gevlogen. Tijdens activiteitendagen wordt uitleg gegeven bij het geven van beweging.

Het dierverblijf komt aan de fysiologische en ethologische behoeften tegemoet en er wordt regelmatig verrijking geboden. Bezoekers kunnen niet direct bij uilenverblijf komen.

De uil wordt zes dagen per week gevoerd met ingekochte, ingevroren eendagskuikens en eens per maanden met dode muizen.

Een uil is een solitair levend dier en wordt daarom alleen gehouden.

De uil gaat in september 2022 weg van de boerderij.

 

Parkieten (eigen dieren)

We hebben 6 parkieten waar niet mee gekweekt wordt.

Kwartels (eigen dieren)

We hebben 4 kwartels waar niet mee gekweekt wordt.