top of page

Boerderij Westerpark is er voor u

Onze boerderij is voortdurend zich aan het aanpassen voor u, zodat u optimaal kunt genieten en dat de kinderen op speelse manier leren over de dieren en planten in en om een boerderij. We ondersteunen hiermee de vraag van scholen om een bijdragen te geven aan een leerzaam projecten voor kinderen. Tevens zorgen we ervoor dat volwassenen even kunnen terug trekken uit de drukte van een stad. Verder zijn er een tal van mensen die (tijdelijk) uit arbeidsproces zijn geraakt en langzaam weer terug willen komen in arbeidsproces. Hierin geven we ondersteuning en geven deze mensen een kans om bij ons vrijwilligerswerk te komen doen en zich zo verder te ontwikkelen om straks weer in arbeidsproces te kunne deelnemen.  Oudere die met pensioen zijn maar niet stil willen zitten kunnen ook bij ons terecht.
Onze boerderij ziet ieder mens als een mens en heeft geen oog voor discriminatie, geweld, geloofsovertuiging,  gender of leeftijd.
De boerderij is er echt voor iedereen
De boerderij is van u
Er worden tal van dingen gedaan om de boerderij te verbeteren, er wordt geluisterd naar wensen en als het mogelijk is worden wensen uitgevoerd. Immers De boerderij is van u
Naast dat we jaarlijks subsidie krijgen van de gemeente waardoor ons bestaansrecht is gewaarborgd zijn er nog tal van kosten die buiten de subsidie vallen. Deze koste komen veelal van donaties, dus van geld dat u geeft aan ons zodat we zo veel mogelijk de boerderij optimaal kunnen houden.
Deze kosten komen ieder jaar weer terug op verschillende manieren.
Dus ieder jaar is er geld nodig naast de jaarlijkse subsidie.
U kunt ons helpen,
U kunt doneren op verschillende manieren, U kunt meehelpen door eenmalig een bedrag te storten, Jaarlijks een bedrag storten, een dier te adopteren of mee te helpen aan een bepaald project.
We zullen u hier laten zien waar we donaties aan uit zullen geven en u de gelegenheid te geven om via ideal geld te storten. We zijn u zeer dankbaar voor uw gift.
Stichting kinderboerderij Westerpark  NL71 INGB 0007 5491 25
bottom of page