top of page

Wij zoeken bestuursleden

Het bestuur van Stichting Kinderboerderij Westerpark zoek een voorzitter en
enkele algemene bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit een
penningmeester en een secretaris.
Je hulp wordt gewaardeerd en je kan als bestuurslid een eigen stempel drukken op een
geliefde plek in je omgeving.
Wat het inhoud
De voorzitter vertegenwoordigd het bestuur bij onder meer vrijwilligers, andere organisaties
binnen het Westerpark, de gemeente en omwonenden. Daarnaast heeft de voorzitter een
leidende rol in het bepalen van en het toezien op de uitvoering van onze strategie.
Voor algemene bestuursleden zoeken we de volgende profielen:
• Bestuurslid fondsenwerving en PR
Algemene bestuursleden nemen deel aan de vergaderingen en het besluitvormingsproces
vanuit hun persoonlijke expertise.

Kennis en vaardigheden

Wij zoeken een voorzitter die het leuk vindt om een netwerk op te bouwen of in stand te
houden. Je hebt ervaring met leidinggeven en motiveren.
Voor de overige bestuursleden is kennis op het betreffende aandachtsgebied vereist.
Bestuurlijke ervaring is hiervoor geen vereiste.
Werktijden
Het bestuur vergaderd een keer in de maand. Je kan je tijd verder zelf indelen. Een indicatie is
een minimale beschikbaarheid van 2 uur per week.
Meer details
Spreek gerust een beheerder aan. Of stuur even een mailtje naar het bestuur.
Ons e-mail adres:
bestuur@boerderijwesterpark.nl
bottom of page